Sunday, October 17, 2010

                                           Deco znate li vi šta je to revolucija


Ovo je detaljan prikaz o tome šta se dešavalo u "Idei" Zemun polje dok sam tamo radio u periodu 26.03.2010. do 20.08.2010. U tekstu se nalazi i opis odnosa "Idee" prema radnicima i uopšte načina poslovanja i sistema ostvarivanja profita.

No comments:

Post a Comment