Sunday, October 17, 2010


Na slici iznad, sa desne strane je Jelica Vajić poslovođa radnje, a sa leve Jelena Mladenović njen pretpostavljeni područni direktor u vreme kada se slučaj sa "osvežavanjem" odigrao, sada direktor sektora za označavanje.

No comments:

Post a Comment